Izotherm System dociepleń: Styropian/Wełna + Klej + Tynk + akcesoria

Kalkulator docieplenia domu

Kalkulator docieplenia domu

Paleta kolorów tynków Izotherm

Tynki mozaikowe

Wzornik tynków zewnętrznych Izotherm wysyłka gratis

22 392 08 08
535 606 705
790 881 991 

biuro@izotherm.pl

Kategorie
Wyszukiwanie

Producenci

ilość produktów:
0 produkty

zobacz
Promocje
 • Izotherm System-S - klej do przyklejania styropianu, opak. 25kg17,90 PLN
  więcej »
 • Izotherm Color System-U klej do przyklejania styropianu i zatapiania siatki z włóknem szklanym21,90 PLN
  więcej »
 • Tynk silikonowy Izotherm COLOR System Dociepleń 5 lat GWARANCJA, opak. 25kg119,00 PLN
  więcej »
 • Płyty Styropianowe Izotherm EPS 042 Fasada, cena za m3149,00 PLN
  więcej »
 • Styropian FASADA EPS 045, IZOTERM KĘPNO, cena za m3169,00 PLN
  więcej »
 • Siatka elewacyjna podtynkowa żółta 160 g/m2 zbrojąca z włókna szklanego EU rolka 50m2169,99 PLN
  więcej »
Bestsellery
 • Listwa przyokienna z siatką dylatacyjna 2,5m biała12,80 PLN
  więcej »
 • Izotherm System-S - klej do przyklejania styropianu, opak. 25kg17,90 PLN
  więcej »
 • Izotherm Color System-U klej do przyklejania styropianu i zatapiania siatki z włóknem szklanym21,90 PLN
  więcej »
 • Tynk akrylowy Izotherm COLOR System Dociepleń 5 lat gwarancji, opak. 25kg89,00 PLN
  więcej »
 • Tynk silikonowy Izotherm COLOR System Dociepleń 5 lat GWARANCJA, opak. 25kg119,00 PLN
  więcej »
 • Siatka elewacyjna podtynkowa żółta 160 g/m2 zbrojąca z włókna szklanego EU rolka 50m2169,99 PLN
  więcej »
Zaufaj nam

Zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Słownik pojęć

 1. a) Administrator Danych Osobowych (ADO) – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych i samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. właściciel firmy
 1. b) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/Inspektor Ochrony Danych (IOD) – osoba fizyczna wyznaczona przez ADO do realizowania zadań wynikających przepisów o ochronie danych osobowych, zgłoszona organowi ochrony danych osobowych.
 2. c) Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, umysłowe, psychiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
 3. d) Dane wrażliwe/Szczególne kategorie danych osobowych - danych osobowych ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność? do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 4. e) Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych – osoba posiadająca formalne upoważnienie wydane przez ADO lub przez osobę wyznaczoną, uprawniona do przetwarzania danych osobowych.
 5. f) Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie wykorzystywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 6. g) Powierzenie przetwarzania danych osobowych - zlecenie wykonania czynności przetwarzania danych osobowych przez podmiot zewnętrzny na rzecz ADO. Czynności mogą obejmować przetwarzanie danych w systemach informatycznych lub w dokumentach papierowych. Podmiot, któremu dane zostały powierzone przetwarza je w imieniu ADO, w celu przez niego wskazanym i na jego rzecz. Powierzenie takie może być zlecone jedynie podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
 7. organizacyjnych, by przetwarzanie było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i chroniło prawa podmiotów danych.
 8. h) Zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
 9. i) Zbiór nieinformatyczny - uporządkowany zestaw danych osobowych, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie, prowadzony poza systemem informatycznym, w szczególności w formie kartoteki, skorowidza, księgi, wykazu lub innego zbioru ewidencyjnego.
 10. j) Administrator Systemu Informatycznego (ASI) – osoba, której zadaniem jest w szczególności: sprawowanie nadzoru nad instalacją informatyczną systemu, ustawianie poprawnej konfiguracji sprzętowej i programowej systemu, wykonywanie czynności związanych z rejestracją/wyrejestrowaniem użytkowników systemu, wykonywanie czynności związanych z archiwizacją danych, wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem danych oraz użytego do ich przetwarzania systemu poprzez sporządzanie ich kopii zapasowych, instalacja i konfiguracja zabezpieczeń szyfrujących.
 11. k) Użytkownik systemu informatycznego/Użytkownik – osoba upoważniona przez ADO do dostępu i przetwarzania danych osobowych, której nadano identyfikator użytkownika i przyznano hasło w systemie informatycznym w zakresie wynikającym z przydzielonych obowiązków oraz pełnionego stanowiska.
 12. l) Naruszenie danych osobowych - naruszenie ochrony danych osobowych oznacza takie naruszenie zasad bezpieczeństwa, które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych.

 

 1.  ADO ABI Właścicielem i Administratorem tej strony internetowej Skassa pl Robert Skassa ul. Poligonowa 98 B 20-817 Lublin
 2. Dane są zbierane wyłącznie w celach realizacji zamówień internetowych oraz księgowych. W żadnych innych celach nie są gromadzone ani sprzedawane Państwa dane.
 3. Ma Pani/Pan pełne prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do uzyskania kopii danych, prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych np. innemu administratorowi (art. 20 RODO), prawo do zaskarżenia naruszenia przepisów RODO zgłaszając je do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4.  Za Państwa dane osobowe w firmie Skassa Pl Robert Skassa odpowiada: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Robert Skassa
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest następujący:
  A. Kontakt przez pocztę elektroniczną.

  Adres e-mail: admin [małpa] skassa.pl
  B. Kontakt przez pocztę tradycyjną.
  Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Robert Skassa, ul. Płońska 36A, 03-683 Warszawa
  C. Kontakt telefoniczny.
  Tel. 22 3920808 – Inspektor Ochrony Danych Robert Skassa
 6. Podawanie swoich danych osobowych podczas procesu składania zamówień jest dobrowolne, ale też niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówień.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, poza osobami powiązanymi z realizacją zamówienia: bank (wykonanie przelewu wymaga pobrania danych od Pani/Pana), księgowość firmy Skassa pl Robert Skassa, firmy kurierskie dostarczające zamówienie do Pani/Pana.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają ani nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie przekazywał, nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy oraz zgodnie z przepisami księgowymi.
www.kupujesz.pl www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
X
Dobierz kolor elewacji


Wysyłka wzornika tynków gratis!

Podaj adres wysyłki: